Rakevet Israel רכבת ישראל
 
רכבת ישראל מספקת כיום הסעת המונים בהיקף גדל והולך בישראל. לא ברור מדוע לעולם לא רוחצים את הקטרים והקרונות ולא מתחזקים את מצב הצבע שלהם. חוץ מהקרונות שנרכשו לא מזמן, שאר צי הקטרים והקרונות נראה דהוי, מאובק, מפויח, שרוט וסתם מלוכלך.
כתבו היום למנכ״ל הרכבת ולשר התחבורה שכמשלמי מיסים וצרכנים של שירותי הרכבת - אתם תובעים תיקון המצב!

רכבת, קרונות, קרון, קטר, רכבת ישראל, הזנחה, לכלוך, צפיפות, איחורים, פיח, Israel Railways